Najboljša zmogljivost mobilnega interneta v 2021

Thailand

Operater, ki je svojim naročnikom v času 2021 s zagotavljal najboljši dostop do mobilnega interneta, 2021 bil:

True Move H


Mb/s


Mb/s


ms


PR*


PR*


nPoints

1

True Move H

60.76

16.19

30

56.51

75.40

74 438

2

AIS

61.98

20.76

32

50.90

71.07

69 247

3

dtac

21.61

6.81

40

51.30

72.74

52 375

* PR: stopnja uspešnosti. To je odstotek med 0 % in 100 % za raven zmogljivosti brskanja in pretakanja videoposnetkov.

Razvrstitev temelji na testih, izvedenih v aplikacijah nPerf od 01/01/2021 do 31/12/2021 .
Razvrstitev temelji na številu točk nPerf. Druge vrednosti so podane v informativne namene.

ZLATI PARTNERJI

Partnerji pomagajo pri promociji blagovne znamke in izdelkov nPerf.

Kako se meri učinkovitost?

Zbiranje meritev

Meritve se zbirajo na spletnem mestu nPerf.com in partnerskih spletnih mestih (za stacionarne podatke) in v mobilnih aplikacijah nPerf (za mobilne podatke).

Preizkuse izvajajo neposredno naročniki. To pomeni, da predstavljajo kakovost internetnega omrežja, kot ga doživljajo uporabniki.

Celovitost zbranih podatkov zagotavljajo algoritmi za šifriranje in spremljanje vseh rezultatov opravljenih testov.

Ustreznost zbranih meritev

Zbrane meritve so shranjene na strežnikih nPerf. Nato se izvede obdelava, da se preskusi zavrnejo zaradi ponavljajoče se uporabe ali pa so lahko rezultat zlorabe. Večina obdelave je avtomatizirana z namenom zagotoviti največjo objektivnost.

Na koncu uporabljeni podatki ne vključujejo nobenega goljufivega ali nenatančnega preskusa, ki bi lahko povzročil popačenje rezultatov.

Kateri kazalniki se uporabljajo za razvrstitev?

Omrežja s fiksno linijo

Kazalnik, izbran za razvrstitev stacionarnih omrežij, je rezultat nPerf, izražen v nPoints. Daje splošno sliko o kakovosti povezave. Upošteva izmerjene bitne hitrosti (2/3 prenos + 1/3 prenos) in zakasnitev.

Povprečne hitrosti se izračunajo s povprečenjem vseh povprečnih hitrosti prenosa in nalaganja, izmerjenih v obdobju.
Te vrednosti se izračunajo na logaritemski lestvici, da bolje predstavijo dojemanje uporabnika.

To pomeni, da kazalnik predstavlja povprečno uporabniško izkušnjo za vsakega od prisotnih operaterjev. Zato upošteva vse pakete, ki jih ponuja operater, ne glede na ceno.

Izbrani so samo operaterji z nacionalnim omrežjem.

Mobilna omrežja

Kazalnik, izbran za razvrstitev mobilnih omrežij, je skupni rezultat nPerf.

Ocena nPerf upošteva vse meritve, opravljene med celotnim testom: hitrost prenosa, hitrost nalaganja, zmogljivost brskanja in zmogljivost pretakanja video posnetkov.

To pomeni, da kazalnik predstavlja povprečno uporabniško izkušnjo za vsakega od prisotnih operaterjev.

Izbrani so le operaterji z nacionalnim omrežjem.

Da bi se izognili negativnim vplivom uporabe zastarelih naprav, se upoštevajo samo testi, izvedeni na napravah, združljivih s 4G.